spacer
Tekonivel
Polvi
  
 
Tekonivel
Lonkka   
Polvi   
Olkapää   
Mini invasiivinen leikkaus   
Usein kysyttyä
Kysy lääkäriltäsi
Taustatietoja lääkärillesi
Tietoja meistä
Product Experience


Etusivu >> Tekonivel >> Polvi >> Polven tekonivelPolven tekonivel

Mikä on polven tekonivelleikkaus?

Kyseessä on leikkaus, jossa polvinivel korvataan metallista ja muovista valmistetuilla osilla. Reisiluun alapää ja sääriluun yläpää poistetaan polven etuosaan tehdyn viillon kautta ja luun päät korvataan reisiluun alaosaan sijoitettavalla metalliosalla sekä sääriluun yläosaan tulevalla muovi/metalliosalla.

    

Lisäksi voidaan myös polvilumpion takaosa pinnoittaa uudelleen.

Leikkaus suoritetaan yleensä kivun lieventämiseksi ja toimintakyvyn parantamiseksi. Leikkaus ei yleensä merkittävällä tavalla lisää polven liikettä. Polven liikkuvuus ennen leikkausta on yleensä tärkein tekijä, joka ennustaa polven liikettä leikkauksen jälkeen. Leikkausta harkitaan potilailla, joilla on vaikea nivelrikko, joka ei ole reagoinut suotuisasti konservatiiviseen hoitoon.

Leikkaus kestää 1 – 2 tuntia ja potilas on yleensä sairaalassa 3–7 päivää.

Kotiinpääsyaika on osin riippuvainen potilaan kotioloista. Henkilöt, joilla on kotona luotettava hoitaja tai perheenjäsen, selviävät luonnollisesti paremmin kuin yksinasuvat.

Töihin paluu tapahtuu yleensä noin kahden - kolmen kuukauden kuluttua leikkauksesta. Erityisesti istumatyötä tekevät palaavat työhön tätä aikaisemmin. Autolla ajaminen on yleensä sallittua, kun voi luotettavasti painaa polkimia eli yleensä noin 4 – 12 viikon kohdalla, mutta tässä on suurta yksilöllistä vaihtelua. Useimmat potilaat selviytyvät portaissa viikon sisällä leikkauksesta.


Fysioterapeutit auttavat potilasta jalkeille leikkauksen jälkeen ja avustavat polven kuntoutuksessa. Potilas voi tarvita heidän apuaan avohoidon puolella monien viikkojen ajan, jos polvi on kovin jäykkä leikkauksen jälkeen.

Kaikkiin leikkauksiin liittyy riskejä, eivätkä polven tekonivelleikkaukset muodosta tästä poikkeusta. Potilaan ja hänen omaistensa on oltava riskeistä tietoisia ennen leikkausta. Nimenomaan polven tekonivelleikkaukseen liittyy mm. seuraavia riskejä:

 • Virtsaamisvaikeudet ja mahdollinen virtsa-katetrin asennustarve.
 • Keuhkotulehdus
 • Ileus (suoliston toiminta lakkaa muutaman päivän ajaksi)
 • Ummetus
 • Maha-/pohjukaissuolen haavaumat
 • Sekavuus
 • Pahoinvointi ja oksentelu
 • Riittämätön kivun hallinta
 • Haavan paranemisen viivästyminen

Vakavia, mutta harvinaisia komplikaatioita tekonivelleikkauksen yhteydessä:

 • Syvä laskimotukos ja keuhkoveritulppa (veritulpat säären ja keuhkojen alueella).
 • Sydäninfarkti/aivohalvaus
 • Nivelen tulehtuminen leikkauksen jälkeen
 • Hermo- ja verisuonivauriot.
 • Luiden murtumat
 • Oireet eivät lievity tai ne jopa pahenevat.

Kuka tarvitsee polven tekonivelleikkausta?

Vuonna 2000 tehtiin maailmanlaajuisesti yli 1,6 miljoonaa polven tekonivelleikkausta, suurin osa nivelrikon takia. Maailmassa on arviolta 500 miljoonaa nivelrikosta kärsivää henkilöä. (Dorland’s Biomedical, The Worldwide Orthopaedic Market, 2001)

Kirurgi haluaa selvittää, onko leikkauksesta hyötyä kohdallasi. Seuraavassa on kirurgille tältä kannalta keskeisiä kysymyksiä:

 • Kuinka ankaraa kipu on?
 • Valvottaako kipu öisin?
 • Kuinka pitkälle voit kävellä?Onko sinulla askeltamiskipua tai liikkeellelähtövaikeutta?Koetko päivittäisen elämän hankalaksi?
 • Mitä odotat hyötyväsi leikkauksesta?
 • Oletko tarpeeksi hyväkuntoinen selvitäksesi leikkauksesta tai oletko liian nuori polven tekonivelleikkaukseen?
 • Oletko kokeillut yksinkertaisempia hoitomuotoja oireiden lievitykseen?

Jos polvessa tuntuva kipu on lievää, elät täysipainoista ja aktiivista elämää, jota kipu ei haittaa, tai et ole kokeillut yksinkertaisempia hoitomuotoja, kuten kipulääkkeitä, polvitukia, pistoksia tai polven tähystysleikkausta, tekonivelleikkaus ei ole kohdallasi ehkä ajankohtainen.

Mitä muita hoitokeinoja on olemassa polven nivelrikon hoidossa?

Fysioterapian avulla oireita voidaan selvästi lieventää. Fysioterapian tärkein tavoite on reiden alueen lihasten vahvistaminen ja liikelaajuuden ylläpitäminen. Polven teippauksesta ja sitomisesta ei ole osoitettu olevan hyötyä.

Polvituet

Polvitukia on monen tyyppisiä joustavista tukisiteistä aina yksilöllisiin saranatukiin. Minkään kevyen, joustavan tuen ei kuitenkaan ole osoitettu vaikuttavan nivelrikon aiheuttamiin muutoksiin tai itse sairauden kulkuun. Saranallisen tuen hyödyllisyydestä on kuitenkin tieteellistä näyttöä. Jotkut  potilaat  kokevatkin tuen käytöstä olevan apua.

Tulehduskipulääkkeet ja muut kipulääkkeet

 • Näitä lääkkeitä voidaan käyttää tabletteina, voiteina, peräpuikkoina ja jopa pistoksina, mutta perinteisten tulehduskipulääkkeiden käyttöön liittyy sivuvaikutuksia, esim. mahahaavan riski. Uusilla koksibi-ryhmän tulehduskipulääkkeillä mahasuolikanavan haittavaikutusten riski on pienempi.
 • Tablettina otetut kipulääkkeet lievittävät oireita. Apteekeista ja luontaistuoteliikkeistä on saatavana glukosamiinivalmisteita, jotka ovat käytössä turvallisia ja mahdollisesti yhtä tehokkaita kuin tulehduskipulääkkeet.

Polviniveleen annettavat pistokset

 • Niveleen annettavat kortisonipistokset voivat lievittää nivelvaivoja. Tähän hoitomuotoon liittyy riskejä, esimerkiksi nivelen tulehtuminen pistoksen seurauksena (1 tapaus 50 000:sta).
 • Niveliin voidaan nykyisin ruiskuttaa aineita, joiden on sanottu lievittävän niveltulehduksen oireita. Sellaisia yhdisteitä, kuten hyaluronihappoa on joissakin maissa käytetty jo vuosia. Niillä on voitu osoittaa olevan tulehduskipulääkkeiden tasoinen tai jopa parempi teho.

Polven nivelrikon leikkaushoito:

Polven artroskopia

Mikä on polven artroskopia eli tähystysleikkaus?

Polven artroskopiassa polviniveleen viedään kahdesta tai kolmesta ihoon tehdystä pienestä avauksesta pieni digitaalinen tähystinkamera ja muita erikoisinstrumentteja. Kameran ansiosta lääkäri näkee selvästi nivelen sisälle ja voi näin varmistaa diagnoosin, vaurion asteen ja usein myös hoitaa ongelman – kaikki yhdellä toimenpiteellä.

Koska suuria viiltoja ei tehdä, polven artroskopia ei vaadi pitkää sairaalassaoloaikaa (useimmat potilaat pääsevät kotiin samana päivänä). Toipumisaika on yleensä lyhyempi verrattuna perinteiseen avoleikkaukseen. Hoidetun vaivan mukaan monet potilaat voivat käyttää polveaan normaalisti muutaman päivän kuluttua toimenpiteestä.

Minkälaista anestesiaa toimenpiteessä käytetään?

Polven artroskopiassa voidaan käyttää sekä yleisanestesiaa että selkäydinpuudutusta.

Mitä vaivoja polven artroskopialla voidaan hoitaa?

Yleisimpiä artroskopialla hoidettavia vaivoja ovat nivelkierukan repeämä, repeytyneet nivelsiteet, polvilumpion ongelmat sekä irtokappaleet.

 • Nivelkierukan repeämä: Kaksi puolikuun muotoista nivelkierukkaa toimii polvessa iskunvaimentimina ja vähentävät kitkaa liikkeen aikana. Nivelkierukan repeämä on yleisin polvivamma, ja se aiheuttaa jäykkyyttä, turvotusta ja kipua, kun polvea taivutetaan. Repeämän koon ja sijainnin mukaan kierukkaa voidaan joko tasoittaa, ommella tai poistaa.
 • Repeytynyt nivelside: Epästabiilin polven yleisin syy on vaurio etumaisessa ristisiteessä; vakava vaurio voi aiheuttaa osittaisen tai täydellisen repeämän. Repetynyt nivelside aiheuttaa turvotusta, löysyyttä sekä tunteen, että polvi ”muljuu” tai ”pettää alta”.
 • Polvilumpion ongelmat: Normaalisti polvilumpion alapuolta peittää sileä rusto, joka voi karhentua vaurion tai pitkään jatkuneen kulumisen seurauksena. Tästä aiheutuu kipua, turvotusta ja kirskuvaa ääntä. Lääkäri voi yrittää korjata tilanteen hankaamalla polvilumion epätasaista, karhentunutta pintaa. Toimenpiteen tuoma apu on kuitenkin hyvin epävarma. Toisinaan hyvin harvoin vakavammissa tapauksissa joudutaan turvautumaan tekoniveleen.
 • Polvilumpion virheellinen asento reisiluun urassa voi myös aiheuttaa kipua ja turvotusta.
 • Irtokappaleet: Polvinivelen luun pinnasta irronneita ruston kappaleita, jotka kelluvat nivelessä, kutsutaan irtokappaleiksi tai nivelhiiriksi. Artroskooppisilla erikoisinstrumenteilla irtokappaleet voidaan paikantaa ja poistaa.

Missä polven artroskopia suoritetaan?

Polven artroskopia voidaan suorittaa sairaalassa tai lääkärikeskuksessa. Saatat päästä kotiin jo kolmen tai neljän tunnin kuluttua sairaalaan tai lääkärikeskukseen saapumisesta. Monet palaavat normaaliin arkielämään neljässä, viidessä päivässä, mutta tähän vaikuttaa tietenkin toimenpiteen laajuus. Fyysisesti vaativaa työtä tekevät palaavat tavallisesti töihin kahdessa tai kolmessa viikossa.

Rustonsiirto

Rustonsiirrossa siirretään ehjää rustoa muualta polvinivelen alueelta vauriokohtaan. Menetelmä avaa uusia mahdollisuuksia paikallisen nivelvaurion hoidossa, mutta se on vielä kokeiluasteella ja tulokset epävarmoja.

Polven osteotomia

Joskus potilaalle saattaa kehittyä nivelrikko pelkästään polven sisä- tai harvemmin ulkosyrjälle. Tällöin nuoremmilla, alle 60 -vuotiailla potilailla, voidaan harkita osteotomialeikkausta. Leikkauksen avulla polvi saadaan asentoon, joka siirtää painovarausta paremmin säilyneelle nivelen osalle. Tässäkin on kyseessä kiistanalainen, mutta monin paikoin hyvin suosittu hoitomuoto, jonka onnistumisasteeksi on raportoitu yli 80 prosenttia 15 vuoden ajalta hyvin nuorillakin potilailla. Menetelmä ei ole kaikkialla yhtä suosittu, koska siihen liittyy komplikaatioiden mahdollisuus, esim. hermovaurion, luutumishäiriön tai luun virheasennon riski. On myös oletettavaa, että mahdollinen myöhempi polven tekonivelleikkaus on vaikeampi toteuttaa, jos potilaalle on tehty aiemmin osteotomia.

Kuten yllä mainittiin, kyseessä voi kuitenkin olla hyvä vaihtoehto nuorempien potilaiden kohdalla, koska sen avulla voidaan saada lisäaikaa ennen tekonivelleikkaukseen turvautumista.

Jos yllä olevat keinot eivät riitä nivelvaivoista kärsivän potilaan polvikivun lievittämiseen ja potilaan elämänlaatu on selvästi alentunut, voidaan harkita tekonivelleikkausta.

Polven tekonivelleikkaus

Nykyaikaisten materiaalien ja parantuneen leikkaustekniikan ja antibioottihoidon myötä polven tekonivelleikkaus on muodostunut  parhaaksi tällä hetkellä saatavissa olevaksi  hoitovaihtoehdoksi pitkälle edenneen nivelrikon ja nivelreuman aiheuttaman polven sekundaaarisen nivelrikon hoidossa. Leikkaus on nykyään yhä yleisempi.

Tunnetuimmista tekonivelmalleista on tehty useita tutkimuksia, joiden mukaan tekonivelet kestävät hyvinkin pitkiä aikoja vanhemmissa ikäryhmissä. Tutkimuksissa ei kuitenkaan ole useinkaan kartoitettu nivelen toimivuutta ja kipua.

Mikä tekonivelvaihtoehto valitaan?

Markkinoilla on tarjolla useita erityyppisiä tekoniveliä, joiden välillä kirurgi tekee valintansa.

Varhaisimmat polven tekonivelet olivat yksinkertaisia sarananiveliä. Oikea polvinivel kuitenkin kiertyy ja taipuu, joten varhaisimmat mallit eivät olleet kovin toimivia. Suurin osa nykyisistä malleista korvaa vain nivelpinnan, eikä niissä ole saranointia. Potilaan omat nivelsiteet pitävät polven vakaana. Jos nivelsiteet ovat vaurioituneet, voidaan käyttää malleja, joissa on mukana nivelsiteiden toimintoja jäljitteleviä osia.

Useimmat 10 vuotta sitten tai sitä aiemmin markkinoille tulleet mallit ovat korvautuneet uusilla, kehittyneemmillä polven tekonivelmalleilla. Markkinoilla on toistaiseksi vain muutamia tekonivelmalleja, joista on yli kymmenen vuoden käyttökokemus. Pitkän aikavälin tuloksia joudumme odottamaan vielä jonkin aikaa.

Sementti

Polven tekonivelleikkauksessa voidaan uudet osat joko sementoida luiden päihin tai kiinnittää luuhun ilman kiinnitysaineita. Yleensä käytetään luusementtiä tekonivelen osien kiinnitykseen, koska siitä ei ole ilmennyt aiheutuvan ongelmia.

Polvilumpio

Myös polvilumpion takaosa voidaan korvata implantilla. Suhtautuminen polvilumpion pinnoittamiseen on kuitenkin kiistanalaista. Yleensä uskotaan, että kivun todennäköisyys pienenee, jos polvilumpion pinta korvataan uudella. Tähän liittyy kuitenkin riskejä. Se lisää esim. polvilumpion murtumariskiä leikkauksen jälkeen. On olemassa useita tutkimuksia siitä, tulisiko polvilumpio korvata vai ei, mutta kummankaan vaihtoehdon ei ole osoitettu antavan selvästi parempaa hoitotulosta. Polvilumpion uudelleenpinnoitus alentaa leikkauksen jälkeisen kivun riskiä, mutta lisää uusintaleikkauksen tarvetta. Pinnoittamatta jättäminen lisää leikkauksen jälkeisestä kivusta johtuvaa uusintaleikkauksen tarvetta.

 

Polvi
Anatomia ja taudinkuvaus   
Diagnoosi   
Hoitovaihtoehdot   
Tekonivelleikkaus   
Polven tekonivel   
Ennen leikkausta   
Leikkauksen jälkeen   


Sitemap
Terms of access
Privacy Policy
© Stryker, 2018